CivielConstructies

Zeesluis IJmuiden

Opdrachtgever Consortium OpenIJ

In opdracht van CONSORTIUM OPENIJ heeft Quadrant Ingenieurs een nieuwe zeesluis te IJmuiden gerealiseerd. Na bijna 100 jaar is de Noordersluis in IJmuiden aan vervanging toe. Een nieuwe, grotere zeesluis moet de bereikbaarheid van de haven van Amsterdam verbeteren en de economie in de regio stimuleren door getij-onafhankelijk ruimte te bieden aan de steeds groter wordende zeeschepen.

De nieuwe zeesluis wordt 70 meter breed, 500 meter lang en 18 meter diep. De bouw is gestart begin 2016. De levensduur van de nieuwe sluis is 100 jaar. Rijkswaterstaat heeft de bouw van de nieuwe zeesluis IJmuiden bij de ingang van het Noordzeekanaal gegund aan consortium OpenIJ. Dit consortium bestaande uit BAM-PGGM, VolkerWessels en DIF is verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen, financieren en gedurende 26 jaar onderhouden van de nieuwe zeesluis.

 

Activiteiten Quadrant Ingenieurs:

Totaaloplossingen op het gebied van civiele techniek, waaronder begrepen:

  • Afwateringsvoorzieningen waaronder begrepen rioleringsberekening(en) maar ook waterhuishoudkundige advisering
  • Algehele terreininrichting en wegen (infrastructuur openbaar- en eindgebruikers sluiscomplex)
  • Klein civiel betonnen en staalconstructies
  • Stakeholdermanagement (o.a. afstemming met bevoegd gezag en eindgebruikers)

Drone Q2: https://www.linkedin.com/company/openij-ijmuiden/posts/?feedView=videos

Project site: https://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/ijmuiden-bouw-nieuwe-grote-zeesluis