Civiel

Smartlog Maasvlakte

Opdrachtgever DHG

In opdracht van DHG heeft Quadrant Ingenieurs de werkzaamheden aangenomen betreffende het realiseren van het voorwerk bij het distributiecentrum bij de Maasvlakte.

Ontwikkeling DHG Smartlog Maasvlakte

Op de Rotterdamse Maasvlakte is gestart met de bouw van Smartlog Maasvlakte, het 7e Smartlog project van DHG in Rotterdam. Dit nieuwe distributiecentrum, bestaande uit in totaal vijf gebouwen, wordt opgesplitst in 10 DC’s met een totaaloppervlakte van 210.000 m². Een locatie als de Maasvlakte leent zich door de bedrijvigheid perfect voor de ontwikkeling van een pand met deze omvang.

De totale ontwikkeling krijgt een duurzaam karakter. Dit uit zich onder andere in de ca. 170.000 m² zonnepanelen, die de gebouwen gaan voorzien van groene stroom. Daarnaast wordt het pand, met oog op het behoud van het Nederlandse landschap, geclusterd gebouwd. Een dergelijke clustering is door de bedrijvigheid in de haven ook uitstekend op zijn plaats.

Activiteiten Quadrant Ingenieurs:

Totaaloplossingen op het gebied van civiele techniek, waaronder begrepen:

  • Advies bouwrijp maken perceel
  • Vorm en afmeting logistieke bewegingen
  • Afwateringsvoorzieningen waaronder begrepen rioleringsberekening(en) maar ook waterhuishoudkundige advisering
  • Bouw- en Woonrijpmaken, Terreininrichting en NUTS-voorzieningen
  • Voorbereiden en begeleiden vergunningentraject
  • Stakeholdermanagement (o.a. afstemming met bevoegd gezag)
  • Voorbereiden en begeleiden aanbestedingsprocedure
  • Landmeetkundige en maatvoering werkzaamheden
  • Begeleiding tijdens de uitvoering/realisatie

 

Totale oppervlakte perceel ca. 310.000 m²