Civiel

Amsterdam Logistics CITYHUB

Opdrachtgever Amsterdam Logistic Cityhub

Meervoudig ruimtegebruik

Steden groeien en worden geconfronteerd met uitdagingen die inwoners, bedrijven en gemeenten allemaal raken. De groei van e-commerce zorgt voor continu toenemende logistieke activiteiten in de stad. Naast de praktische uitdagingen die om een oplossing schreeuwen is het onze plicht de C02-uitstoot te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren. Daarmee ligt er een logistieke puzzel voor ons: hoe houden we de steeds meer eisende binnenstad logistiek bereikbaar à resultaat: AMSTERDAM LOGISTIC CITYHUB.

 

 

Activiteiten Quadrant Ingenieurs:

Totaaloplossingen op het gebied van civiele techniek, waaronder begrepen:

  • Advies bouwrijpmaken perceel
  • Vorm en afmeting logistieke bewegingen op het perceel maar ook i.r.t de omgeving
  • Afwateringsvoorzieningen waaronder begrepen rioleringsberekening(en) maar ook waterhuishoudkundige advisering
  • Bouw- en Woonrijpmaken, Terreininrichting en NUTS-voorzieningen
  • Grondkerende constructies
  • Voorbereiden en begeleiden vergunningentraject
  • Stakeholdermanagement (o.a. afstemming met bevoegd gezag)
  • Voorbereiden en begeleiden aanbestedingsprocedure
  • Landmeetkundige en maatvoeringswerkzaamheden

 

 

Omvang  hal : 125.000 m2 | kantoor : 11.000 m2