WEG IS WEG?

Nee. De ene weg is de andere niet. Het ligt er aan wat uw bestemming is. Het maakt echter vooral ook uit hóe de weg is aangelegd. Over bestemmingen gaan we niet, over het aanleggen wel. Quadrant Ingenieurs is de specialist bij uitstek in de civiele techniek. Wij werken vanuit de visie om, in samenwerking met de opdrachtgever, een goede invulling te geven aan civieltechnische planontwikkelingen. Door onze flexibele instelling zijn wij in staat om de opdrachtgever hierbij te ontzorgen gedurende het hele proces. Met Quadrant Ingenieurs kiest u dan ook de juiste richting.

Of het nou om grootschalige projecten gaat of om de flexibele inzet van een van onze medewerkers binnen uw organisatie; Quadrant Ingenieurs verzorgt het voor u. Met korte communicatielijnen zorgen we voor een overzichtelijke voortgang van de ontwikkelingen en werkzaamheden. Dit alles met als doel om samen met u een duurzaam en economisch gunstig eindproduct naar wens te realiseren. Wij verlenen onze diensten aan provincies, gemeenten, hoogheemraad- en waterschappen, aannemingsbedrijven, projectontwikkelaars en adviesbureaus.