Civiel

Onze civiele werkzaamheden variëren van het opstellen van adviezen, uitwerken van een bestek en tekeningen, maken van kostenramingen, begeleiden van de uitvoering tot het verzorgen van de projectleiding ofwel het totale projectmanagement. Hierbij staan een flexibele, oplossing- en klantgerichte werkwijze centraal.

Binnen de discipline civiel voeren wij onder andere de volgende werkzaamheden uit:

  • herinrichting, reconstructie van wegen;
  • rioolreconstructies;
  • bouw- en woonrijp maken woningbouwlocaties;
  • bouw- en woonrijp maken bedrijventerreinen;
  • opstellen, advisering en begeleiden van projecten op basis van o.a. Design & Construct;
  • verzorgen van “inhuis” advisering;
  • advisering verhardingsconstructies;
  • uitwerken van civieltechnische tekeningen en het maken van RAW en STABU-bestekken;
  • alle digitale inmetingen en uitzetwerkzaamheden.